EN

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Telefonas +370 5 2730895
El. paštas info@zaidimolaboratorija.leu.lt

Vykdomi projektai

PROJEKTAS „SAVIREGULIACIJOS ĮGŪDŽIŲ VYSTYMAS ŽAIDYBINĖJE VEIKLOJE“

Nr. VP-3.1-ŠMM-07-K-02-066

Projektą finansavo Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę. Numatytų projekto veiklų trukmė – iki 2015 m. rudens.

Tyrimo idėja ir tikslas

Šiuo moksliniu tyrimu buvo siekiama stiprinti vaikų savireguliacijos įgūdžius per vaikui natūralią ir patrauklią veiklą – žaidimą. Ikimokykliniame amžiuje žaidimas yra būdas pažinti vaiką ir skatinti jo raidą. Moksliniai tyrimai akcentuoja labai plačias žaidimo galimybes tinkamai nukreipti vaiko saviraidą ir pasiekti šio amžiaus tarpsnio raidos užduotį – aukštą socialinio, emocinio ir kognityvinio brandumo mokyklai lygį.

Tyrimo tikslas – tirti ir skatinti vaikų žaidimus, sukurti instrumentą, kuris skatintų vaikų žaidybinę veiklą ir padėtų formuotis vaikų savireguliacijos įgūdžiams. Tyrimu buvo siekiama atskleisti, kaip vaikų žaidybinės veiklos metu formuojasi savireguliacijos funkcija. Tyrimai atlikti LEU Žaidimo tyrimo laboratorijoje ir Vilniaus, Klaipėdos, Kauno bei Druskininkų miestų ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse. Tyrimu siekta atpažinti veiksmingiausias suaugusiųjų elgesio strategijas, padedančias vaikams sėkmingai dalyvauti žaidime ir ugdytis savireguliaciją; aprašyti nuoseklius savireguliacijos formavimosi žingsnius; skatinti žaidybinėje situacijoje pasiektos savireguliacijos perkėlimą į kitas kasdienio gyvenimo situacijas; sukurti instrumentą ir parengti metodines rekomendacijas, padedančias pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir tėvams ugdyti vaikų savireguliaciją.

Tyrimo eiga

Tyrimas (2012-2015 metais) vyko dviem etapais LEU Žaidimo tyrimo laboratorijoje ir Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir Druskininkų miestų darželių grupėse. 

Tyrimą vykdė Lietuvos edukologijos universiteto Psichologijos didaktikos katedros mokslininkai: prof. Pentti Hakkarainen – projekto vadovas, lekt. dr. Milda Brėdikytė, doc. dr. Dalia Nasvytienė, doc. dr. Tomas Lazdauskas, lekt. dr. Agnė Brandišauskienė, asist. Olga Loikienė, Brigita Gulbinaitė, asist. Danguolė Maslienė, asist. dokt. Izabelė Grauslienė ir Giedrė Sujetaitė-Volungevičienė.