EN

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Telefonas +370 5 2730895
El. paštas info@zaidimolaboratorija.leu.lt

Susitikimas Suomijoje

2016 m. gegužės 16-20 d. Žaidimo tyrimo laboratorijos komanda lankėsi Suomijoje Vantos miesto Kaivoksela ikimokyklinio ugdymo centre. Čia susirinko keturios tarptautinės tyrėjų ir mokytojų komandos ne tik iš Lietuvos ir Suomijos, bet ir Lenkijos bei Didžiosios Britanijos. Šioje savaitės trukmės Projekto mokymo sesijoje iš viso dalyvavo 17 žmonių. 

Pagrindiniai susitikimo tikslai suskirstyti į teorinius ir praktinius. Pirmiausia, visa tarptautinė komanda susipažino su teoriniais naratyvinio žaidimo vaiko raidoje aspektais ir gilinosi į suaugusiojo vaidmenį šio žaidimo metu. Antra, dalyviai aktyviai įsitraukė į praktinę naratyvinio žaidimo veiklą su vaikais, bei pradėjo planuoti savo šalies NEPL projekto užsiėmimų žingsnius.

Dienotvarkė Suomijoje:

- pirmąsias 2 dienas susitelkėme į Naratyvinio žaidimo didiktiką.

1 dieną visiems mokytojams buvo pristatyti Naratyvinio žaidimo pedagogikos principai. Darbas vyko ne tik klausantis dr. M. Brėdikytės paskaitų, bet ir mažose grupėse bei diskutuojant. Susitikimo dalyviai susipažino su ankstesniais žaidimo praktiniais projektais. Buvo kalbama apie mokytojo vaidmenį žaidime.

2 diena orientuota į pasirengimą praktinei veiklai su vaikais. Suomių mokytojos dalinosi savo naratyvinio žaidimo projekto idėjomis, pristatė jau nuo vasario vykdamą žaidimo veiklą su vaikais. Atvykusieji mokytojai supažindinti su Kaivoksela darželio įpasta rutina ir mokymo metodais. Taip pat buvo ruošiamasi dviems sekančioms diemons, kai vaikai bus įtraukiami į naratyvinį žaidimą. Tuo tarpu, tarptautinė mokslininkų komanda dalyvavo atskirame susitikime, kur buvo aptartas tolimestis Projekto planas, diskutuojama apie ruošiamų rekomendacijų turinį, bei metodus, kaip įvertinti Projekto mokymosi pasiekimus.

- 2 sekančias dienas vyko praktinio mokymosi veikla. 

3 dieną mokymo sesijos dalyviai susipažino su vaikų grupe ir įsitraukė į "laisvą žaidimą". Mokytojai mokėsi stebėti žaidžiančius vaikus ir naudotis filmavimosi įranga. Buvo ruošiamasi kitos dienos naratyviniam žaidimui. Po pietų visa komanda diskutavo, koks turėtų būti realus mokytojo vaidmuo laisvame vaikų žaidime, bei kaip užtikrinami pagrindiniai vaiko žaidimo gebėjimai.

4 dieną vaikai, jų mokytojai ir tarptautiniai svečiai aktyviai dalyvavo naratyviniame žaidime. Popietinėje sesijoje visi dalyviai dalinosi savo įžvalgomis apie šią veiklą ir nuosekliai analizavo mokytojų tikslus, bei kitus praktinius naratyvinio žaidimo žingsnius. 

- Paskutinė 5 diena buvo skirta visos savaitės refleksijai, apibendrinimui ir darbo savo šalyje planavimui. Tarptautinė komanda kalbėjo ir apie sekantį susitikimą Lenkijoje. Mokslininkai aptarė tolimesnius Naratyvinės žaidimo ir mokymosi erdvės projekto gaires. Galiausiai, visi dalyvavusieji šioje mokymo sesijoje buvo apdovanoti profesinio tobulėjimo sertifikatais.