EN

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Telefonas +370 5 2730895
El. paštas info@zaidimolaboratorija.leu.lt

Susitikimas Lietuvoje

2017 m. balandžio mėn. 24-28 d. LEU Žaidimo tyrimų laboratorijoje ir Vilniaus m. l/d "Gintarėlis" vyko jau paskutinis NEPL projekto komandų susitikimas. Mokymų savaitėje dalyvavo LEU mokslininkai P. Hakkarainen, M. Brėdikytė, A. Brandišauskienė, M. Skerytė – Kazlauskienė, dokt. G. Sujetaitė – Volungevičienė, ikimokyklinio ugdymo praktikai (G. Buivydiene, R. Čepienė, A. Draučaitė ir kt.), svečiai iš užsienio: Suomijos (J. Lounassalo, A. Pursi, N. Sajaniemi, R. Salonen, M. Salonen), Lenkijos (E. Filipiak, E. Lemanska Lewandowska,E. Kapczynska, S. Chudy), ir Anglijos (B. Mohamed, R. Obanishola). 

Pagrindiniai šių savaitės mokymų tikslai buvo peržiūrėti, nuo ko buvo pradėta, kas pasiekta, ir užbaigti kurti metodinių rekomendacijų leidinio turinį.

Dienotvarkė Lietuvoje:

Pirmadienis.Susitikimas prasidėjo Lietuvos edukologijos universite. Susirinkusieji suderino savaitės darbo grafiką ir nieko nelaukę ėmėsi metodinių rekomendacijų leidinio vieno iš skyrių tikslinimo. Praktikai dalinosi savo įžvalgomis, o mokslininkai stengėsi atpažinti kuo įvairesnes strategijas, padėsiančias ikimokyklinio ugdymo specialistams taikyti nataryvinio žaidimo priemones savo įstaigose. Po pietų išklausyti pristatymai apie Suomijoje, Anglijoje bei Lenkijoje atliktas naratyvinio žaidimo veiklas.

Antradienis. Dalyvavimas Žaidimo tyrimų laboratorijos veikloje - vaikų kūrybinio žaidimo grupėje. Svečiai iš užsienio turėjo galimybę stebėti mažų vaikų žaidimus su studentėmis ir paklausti mamų, kaip jos supranta žaidimo naudą. Antra dienos dalis buvo skirta tolimesniam metodinių rekomendacijų aptarimui ir pildymui.

Trečiadienis. Susitikimas Vilniaus darželyje Gintarelis. Vyko susipažinimas su darželio vaikasi ir auklėtojomis. Aplinkos bei ugdymo priemonių apžiūrėjimas. Išklausyti Lietuvos NEPL pedagogų komandos pristatymai apie naratyrinį žaidimą. Planuojamos baigiamosios vienos iš vaikų grupių naratyvinio žaidimo veiklos. Svečiai pasiskirstė vaidmenis.

Ketvirtadienis. Įvyko didysis vaikų grupės naratyvinis žaidimas. Visi susirinkusieji buvo įtraukti į veiklą, galėjo stebėti ir analizuoti. Po pietų bendroje diskusijoje aptarta vaikų ir suaugusiųjų patirtis, aptariami galimi metodinio leidinio papildymai. 

Penktadienis. Visos savaitės apibendrinimas. Atlikti galutiniai metodinių rekomendacijų taisymai. Suderinti tolimesni leidinio vertimo principai. Susitarta bendra pedagogų apmokymo tvarka. Bendrai apžvelgtas visas projektas, biudžetas ir, pabaigai, visi dalyviai apdovanoti profesinio tobulėjimo sertifikatais.