EN

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Telefonas +370 5 2730895
El. paštas info@zaidimolaboratorija.leu.lt

Susitikimas Lenkijoje

2016 m. spalio 17-21 d. įvyko dar vieni savaitės trukmės NEPL projekto mokymai. Šį kartą keturių šalių mokslininkai ir praktikai susitiko Bydgošč mieste, Lenkijoje.

Pagrindiniai šių savaitės mokymo tikslai buvo: aptarti naratyvinio žaidimo naudą ir strategijas skatinant vaikų mokymąsi; toliau analizuoti jautrų suaugusiojo vaidmenį vaikų naratyviniame žaidime; ieškoti geriausių naratyvinių istorijų/problemų, kurios atveria vaikų žaidimus; aptarti mokytojų įžvalgas iš jų pedagoginių dienoraščių; tęsti metodinių rekomendacijų rengimą.

Dienotvarkė Lenkijoje:

1 diena. Susitikimas prasidėjo Kazimierz Wielki universite. Susirinkusieji susipažino su Universiteto Ugdymo mokslų fakulteto strategija. Taip pat buvo išklausyti pristatymai apie Lenkijoje ir bendradarbiaujančiose valstybėse atliktas naratyvinio žaidimo veiklas. 

2 diena. Toliau dirbant universitete buvo aptariami kiekvienos šalies klausimai, sunkumai ir dilemos susijusios su naratyvio žaidimo organizavimu. Stengiamasi užčiuopti naratyvinių istorijų kriterijus. Darbas vyko mažose grupelėse ir bendroje diskusijoje siejant praktikų ir mokslininkų nuomones.

3 diena. Susipažinimas su įtraukiojo ugdymo mokykla. Mokyklos direktorė pristatė turimus kultūrinius išteklius. Ewa Kapczyńska ir Sylwia Chudy papasakojo apie mokinių kasdienes veiklas, taikant įtraukiąsias priemones. Po pietų buvo reflektuojama apie pedagogų dokumentavimo priemones, keičiamasi mokytojų ir mokslininkų perspektyvomis.

4 diena. Vyko Lenkijos vaikų grupės naratyvinis žaidimas. Visi susirinkusieji buvo įtraukti į veiklą, galėjo stebėti ir analizuoti. Antroje dienos dalyje bendroje diskusijoje aptarta vaikų ir suaugusiųjų patirtis, emocingumas, įsitraukimas ir mokytojo savęs vertinimas. Taip pat vyko susitikimas su tėvais. Domėtasi apie vaikų elgesio pasikeitimus dalyvaujant NEPL projekte.

5 diena. Siekiama apibendrinti visos savaitės patirtį ir išryškinti efektyviausias mokymosi žaidime strategijas. Aptarti dalyvių šalių panašumai ir skirtumai organizuojant naratyvinį žaidimą. Taip pat daug diskutuota apie pradinės mokyklos ir darželio skirtumus taikant šią ugdymo priemonę. Pabaigoje visi dalyviai apdovanoti profesinio tobulėjimo sertifikatais. Suderintas sekantis susitikimas Anglijoje.

Daugiau informacijos galima rasti  www.nepl.pl