EN

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Telefonas +370 5 2730895
El. paštas info@zaidimolaboratorija.leu.lt

Studentams

Mieli studentai,

Mūsų laisvai pasirenkama programa siūloma studentams:

Vaikų žaidimas raidos ir ugdymo(si) procese. Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimo pažinimo, stebėjimo ir plėtojimo praktikumas

Dalyko anotacija

Kursas organizuojamas šalia Žaidimo tyrimų laboratorijos, kurioje kiekvieną savaitę vyksta užsiėmimai su vaikais, vedami patyrusios pedagogų – psichologų komandos. Studentai vykdys individualų veiklos planą,  sudaromą kartu su kurso vadovu,  atsižvelgiant į poreikius ir galimybes.

Laboratorijoje yra puikios sąlygos studentams išmokti žaisti su skirtingo amžiaus vaikais, stebėti bei filmuoti jų žaidimus, analizuoti filmuotą medžiagą, planuoti žaidimo intervencijas. Taip pat studentai galės naudotis laboratorijoje sukurtais vaiko žaidimo ir savireguliacijos gebėjimų stebėjimo instrumentais, rinkti duomenis kursiniams ar baigiamiesiems darbams. Psichologijos specialybės studentai turės galimybių praktiškai mokytis (pradžioje stebėti, o palaipsniui ir dalyvauti) supervizuojamo vaikų žaidimo aptarimo su tėvais ir švietimo pagalbos specialistais. Menų specialybių (teatro, muzikos, šokio, dailės) studentai kviečiami Žaidimo tyrimų laboratorijoje įgyvendinti trumpalaikius meninius projektus. Moksliniais žaidimo tyrimais besidomintiems studentams sudaromos sąlygos įsijungti į laborotorijos mokslininkų atliekamus tyrimus.

Daugiau informacijos apie Žaidimo laboratoriją studentams galite rasti PowerPoint skaidrėse, o pilną programos aprašymą - PDF formatuKviečiame domėtis ir prisijungti!