EN

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Telefonas +370 5 2730895
El. paštas info@zaidimolaboratorija.leu.lt

Mūsų leidiniai

KNYGOS

Ikimokyklinio amžiaus vaiko raida: žaidimas ir savireguliacija : monografija / P. Hakkarainen, M. Brėdikytė, A. Brandišauskienė, G. Sujetaitė-Volungevičienė. Kaunas: UAB „Vitae Litera“, 2015. (PDF)

Monografijoje nagrinėjama ikimokyklinio amžiaus kultūrinė vaiko raida ir siekiama aptarti vaiko menamo žaidimo ir savireguliacijos bendro žaidimo metu sąsajas. Teoriniu lygmeniu analizuojami svarbiausi kultūrinės-istorinės psichologijos pagrindu plėtojamos žaidimo teorijos aspektai ir suformuluojami pagrindiniai savireguliacijos formavimosi žaidybinėje veikloje principai. Praktiniu lygmeniu pateikiama tyrėjų sukurta naratyvinio žaidimo programa ir jos pagrindu atliktų intervencijų rezultatai. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad išvystytas ir kokybiškai aukšto lygmens žaidimas sudaro prielaidas savireguliacijos vystymuisi.

NARATYVINIS ŽAIDIMAS IR MOKYMASIS / Sudarytoja Milda Brėdikytė – Kaunas: UAB „Vitae Litera“, 2017 (PDF)

Leidinyje pristatomas ugdančiosios naratyvinio žaidimo pedagogikos metodas, aptariamos jo teorinės ir praktinės ištakos, naratyvinio žaidimo samprata ir pateikiami konkretūs šio metodo įgyvendinimo žingsniai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar mokykloje, dirbant su 3-8 metų amžiaus vaikais. Leidinys parengtas pagal 2015–2017 m. keturiose šalyse (Lietuvoje, Suomijoje, Anglijoje, Lenkijoje) vykdytą programos Erasmus+ strateginių partnerysčių bendrojo ugdymo sektoriaus projektą „Naratyvinės žaidimo ir mokymosi erdvės“ (NŽME; angl. Narrative Environments for Play and Learning, Nr. 2015-1-LT01-KA201-013443).

Vaikų žaidimo paslaptys: metodinės rekomendacijos specialistams / M. Brėdikytė, A. Brandišauskienė, G. Sujetaitė-Volungevičienė. Kaunas: UAB „Vitae Litera“, 2015. (PDF)

Knygoje aptariami svarbiausi ikimokyklinio amžiaus vaiko žaidimo aspektai: samprata, aiškinimo būdai, raida ir sąsajos su mokymusi. Remiantis kultūrinės ir istorinės psichologijos teiginiais, formuluojama menamo žaidimo apibrėžtis ir ryškinama jo svarba vaiko mąstymui, vaizduotei ir valiai, nagrinėjama savireguliacijos samprata ir jos raidai būtini instrumentai. Praktiniu lygmeniu pateikiami menamo žaidimo ir savireguliacijos bendrame žaidime kriterijai. Pristatoma sukurta naratyvinio žaidimo programa, aptariant suaugusio vaidmenį, žaidimo eigą ir planavimą. Knyga skirta ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams.

Žaiskime drauge! : Metodinės rekomendacijos tėvams / M. Brėdikytė, A. Brandišauskienė, G. Sujetaitė-Volungevičienė. Kaunas: UAB „Vitae Litera“, 2015. (PDF)

Knygoje aptariami svarbiausi ikimokyklinio amžiaus vaiko žaidimo aspektai, kaip ir metodinėse rekomendacijose specialistams. O praktiniu lygmeniu pagrindiniai bendro menamo žaidimo kūrimo aspektai orientuojami į šeimą: pagalba žaidybiniams veiksmams, pasakojimas, piešinys, tėčio, mamos vaidmuo. Knyga skirta tėvams, besidomintiems savo vaikų ugdymu.


KITI TEKSTAI

Brėdikytė M., Brandišauskienė A., Sujetaitė-Volungevičienė G. (2015). The Dynamics of Pretend Play Development in Early Childhood, Pedagogika, 118 (2): 174-187, ISSN 1392-0340. (PDF)

Brandišauskienė A., Maslienė D. (2014). Žaidimo situacijos apžvalga ikimokyklinio ugdymo institucijose, Pedagogika, 115 (3): 190–205, ISSN 1392-0340. (PDF)

Brėdikytė M. (2011). The zones of proximal development in children's play, Univesity of Oulu. ISBN 978-951-42-9614-7 (PDF)

Brėdikytė M. (2012).The Act of Cultural Mediation in Children’s Play, Forum Oswiatowe 2 (47): 81-100. (PDF)

Cole M., Hakkarainen P. , Bredikyte M. (2010). Culture and early childhood learning. In: Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, eds. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development and Strategic Knowledge Cluster on Early Child Development; p.1-6. (PDF

M. Brėdikytė, A. Brandišauskienė "Mįslingas vaikų žaidimas" „Mano vaikas vakar žaidė…“ –  bando viena mama dalytis su kita savo patyrimuTik žaidė?“ – nekantriai nutraukia antroji ir čia pat priduria susirūpinusiu balsu: Reikia jau pradėti ruoštis mokyklai… kad paskui nebūtų per vėlu". Vaikų žaidimas. Padėti žaisti ar riboti žaidimą? Kaip ir kokius žaislus parinkti? O gal nežaisti, bet lankyti įvairius būrelius? Turbūt šie ir panašūs klausimai neduoda tėvams ramybės, kai jų mažieji dar nerymo nuo ryto iki vakaro prie knygų, o mieliau kariauja, verda valgyti ar keliauja su troliais dangumi. Kaip įminti „vaikų žaidimo“ mįslę? (šaltinis www.bernardinai.lt).

M. Skerytė-Kazlauskienė "Rizikingi žaidimai turi ypatingą poveikį" - Juk nei vienas tėtis ar mama nenori, kad jų atžala patirtų traumą ar kitaip susižeistų dūkdamas. Tačiau perdėtas rūpinimasis ir nuolatiniai draudimai užsiimti vaikams patinkančia fizine veikla gali turėti atvirkštinį efektą. Tyrėjai nustatė, kadrizikingi žaidimai ne tik naudingi vaikų sveikatai, kadangi jie skatina judėti, bet ir ugdo kūrybiškumą, socialinius įgūdžius, didina pasitikėjimą savimi ir stiprina charakterį. (Šaltinis www.tavovaikas.lt)

M. Skerytė-Kazlauskienė "Ar šiais laikais jis šviečia?", - Šiame straipsnyje parašyta nuomonė, kuri susidarė iš turimo psichologinio išsilavinimo, asmeninės patirties lietuviškose mokyklose, stebint savo ir kitų žmonių vaikus, lankančius šiuo metu įvairias mokyklas, aiškinantis mokyklų reikalavimus ir vertinimo sistemas. Ar pastebėjot, kad kilo visuotinis susirūpinimas dėl vaikų dėl lavinimo? (Šaltinis www.mesvaikystei.lt)

G. Sujetaitė-Volugevičienė "Technologijos atitraukė vaikus nuo gyvo žaidimo" - Būreliai nuo pusės metų, raidės ir skaičiai nuo gimimo, ar mokyklos ankstinimas yra svarbiau nei vaiko paties kuriamas žaidimas ir jo ankstyvos vaizduotės, komunikacijos ar pasitikėjimo galių išpuoselėjimas. Sudėtingo vaizduotės žaidimo veiklos perduodamos iš kartos į kartą, kad formuotų asmens psichiką, ypač jo motyvaciją, kūrybiškumą, vaizduotę, valią, empatiją, gyvenimo prasmingumą. (Šaltinis www.tavovaikas.lt)


LAIDOS 

Darželis, kuriame gera visiems

https://www.youtube.com/watch?v=txujdSwjcHo 

https://www.youtube.com/watch?v=YcfNhgwMffE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=js3V75YIsMo

Darželis, kuriame gera visiems (trumpoji versija)

https://www.youtube.com/watch?v=LjFAxIW3TX8


Dr. Milda Brėdikytė Žinių Radijo laidoje "Tėvystės įkvėpimai" kalbėjo apie žaidimo svarbą vaiko gyvenime. Vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=X2BvI78yqME 


Dr. Monikos Skerytės-Kazlauskienės, Žaidimo laboratorijos tyrėjos ir psichologės ir Rasos Ragauskaitės, Valdorfo darželio „Namelis medyje" auklėtojos, pranešimas „Laisvas kūrybinis žaidimas kaip būtina sveiko vystymosi prielaida", perskaitytas parodoje „Mokykla 2012". https://www.youtube.com/watch?v=JIuSbNM4qFw