EN

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Telefonas +370 5 2730895
El. paštas info@zaidimolaboratorija.leu.lt

Dr. Monika Skerytė-Kazlauskienė

IŠSILAVINIMAS

PROFESINĖ PATIRTIS

NARYSTĖ PROFESINĖSE ORGANIZACIJOSE

MOKSLINĖS IR METODINĖS PUBLIKACIJOS, SPAUSDINTI KONFERENCIJŲ PRANEŠIMAI

 1. Skeryte-Kazlauskiene, M., Mazulyte, E., Eimontas, J., Kazlauskas E., Gaileine, D. (2015). The Effect of Retrospectively Perceived Parental Bonding on Resilience in Adulthood. International Journal of Psychological Studies.7(2), 174-179.DOI: 10.5539/ijps.v7n2p174
 2. Mažulytė E., Skerytė-Kazlauskienė M. (2015). Šeimos stiprybė: istorinių traumų patirties poveikis vėlesnėms kartoms. Iš D. Gailienė (sud.) Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų psichologiniai padariniai. Vilnius: Eugrimas, 86-107.
 3. Skerytė-Kazlauskienė M., Mažulytė E., Eimontas J. (2015). Psichologinės savijautos, trauminės patirties ir įveikos įverčiai visose tyrimo dalyvių grupėse. Iš D. Gailienė (sud.) Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų psichologiniai padariniai. Vilnius: Eugrimas, 36-46.
 4. Mažulytė, E., Skerytė-Kazlauskienė, M., Eimontas, J., Gaileinė, D., Grigutytė, N., & Kazlauskas E. (2014). Trauma experience, psychological resilience and dispositional optimism: three adult generations in Lithuania. Psichologija, 49, 20–33.
 5. Skerytė-Kazlauskienė M., Barkauskienė R., Povilaitis R. (2012). Paauglių, turinčių mokymosi sutrikimų, saves vertinimas: ar svarbi patyčių patirtis? Tiltai/Bridges. 60, 99–110.
 6. Skerytė-Kazlauskienė M., Barkauskienė R. (2010). Mokymosi negalią turinčių paauglių savęs vertinimas ir suvokta socialinė parama. Psichologija, 41, 33–49.
 7. Kazlauskas E., Kuodienė V., Skerytė-Kazlauskienė M., Starinskaitė I. (2009). Policijos pareigūnų patiriamas trauminis stresas ir su juo susiję psichosocialiniai veiksniai. Visuomenės sveikata, 46, 57–63.
 8. Skerytė-Kazlauskienė M. (2013). Mokymosi sutrikimų turinčių paauglių emociniai sunkumai ir jų veiksniai. Daktaro disertacija: socialiniai mokslai, psichologija (06S). Vilniaus universitetas. Vilniaus universiteto leidykla.
 9. Skerytė-Kazlauskienė M., Barkauskienė R. (2012). Adolescents with learning disability within peer context: current and longitudinal associations with problem behaviour. 36th Annual Conference for the International Academy for Research in Learning Disabilities (IARLD) [abstracts book], p. 49–55,University of Padua, Padua, Italy.
 10. Skerytė-Kazlauskienė M. (2010). Mokymosi negalią turinčių paauglių savęs vertinimas: sąsajos su patyčių patyrimu. Psichologiniai tyrimai: menas ar amatas : VII jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, p. 130–137, Vilniaus universitetas, Vilnius.
 11. Skerytė-Kazlauskienė M. (2006). Psichikos supratimo raida: vidinio psichologo beieškant. Psichologijos mokslo taikymas Lietuvoje: Iššūkiai ir galimybės, 80–85, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

 KITA VEIKLA

Dalyvavimas organizuojant konferencijas: