EN

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Telefonas +370 5 2730895
El. paštas info@zaidimolaboratorija.leu.lt

Dr. Milda Brėdikytė

IŠSILAVINIMAS

PROFESINĖ PATIRTIS

NARYSTĖ PROFESINĖSE ORGANIZACIJOSE

MOKSLINĖS IR METODINĖS PUBLIKACIJOS, SPAUSDINTI KONFERENCIJŲ PRANEŠIMAI

 1. Bredikyte, M., Skeryte-Kazlauskiene, M. (2019, upcoming). Mothers’ attitudes toward peer play. In A. Ridgway, G. Quinones and L. Li (Eds.) Peer Play and Development in Early Childhood - International Research Narratives. Dordrecht: Springer.
 2. Hakkarainen, P., Bredikyte, M. (2019). The Adult as a Mediator of Development in Children’s Play. In P. K. Smith, J. L. Roopnarine (Eds.) The Cambridge handbook of play. Cambridge: Cambridge University Press. http://assets.cambridge.org/97811071/92515/frontmatter/9781107192515_frontmatter.pdf
 3. Sujetaitė-Volungevičienė G., Brėdikytė M. (2018) Kultūrinės praktikos kaip emocinės savireguliacijos formavimosi erdvė. Scientific Research in Education, vol. 2, 87-98.
 4. Bredikyte, M., Hakkarainen, P. (2018). The programme of developmental (narrative) play pedagogy. In M. Fleer and B. van Oers (Eds). International Handbook of Early Childhood Education. Dordrecht: Springer, 1041-1058.
 5. Brėdikytė, M. (Sud.) (2017). Naratyvinis žaidimas ir mokymasis. Gairės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, dirbantiems su 3-8 metų vaikais (lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis). Kaunas: Vitae Litera.
 6. Bredikyte, M., Hakkarainen, P. (2017). Self-regulation and narrative interventions in children’s play. In Bruce, T., Hakkarainen, P., Bredikyte, M. (Eds.). The Routledge International Handbook of Early Childhood Play. London & New York: Routledge, 70-84.
 7. Hakkarainen, P., Bredikyte, M., Safarov, I. (2017). Pretend play and child development. In Bruce, T., Hakkarainen, P., Bredikyte, M. (Eds.). The Routledge International Handbook of Early Childhood Play. London & New York: Routledge, 246-257.
 8. Bredikyte, M., Brandisauskiene, A. (2015). Zabawa i samoregulacja u dzieci w wieku przedszkolnym. In E. Filipiak (Ed.) Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Bydgoszcz: Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio.
 9. P. Hakkarainen, M. Brėdikytė, A, Brandišauskienė, G. Sujetaitė – Volungevičienė. (2015). Ikimokyklinio amžiaus vaiko raida: žaidimas ir savireguliacija. Kaunas: Vitae Litera.
 10. Brėdikytė, M., Brandišauskienė, A., Sujetaitė – Volungevičienė, G. (2015). Vaikų žaidimo paslaptys. Kaunas: Vitae Litera.
 11. Brėdikytė, M., Brandišauskienė, A., Sujetaitė – Volungevičienė, G. (2015). Žaiskime drauge! Kaunas: Vitae Litera.
 12. Bredikyte, M., Hakkarainen, P. (2015). How play creates the Zone of Proximal Development. In S. Robson, S. F. Quinn (Eds.) The Routledge International Handbook of Young Children's Thinking and Understanding. London & New York: Routledge, 31-42.
 13. Brėdikytė, M., Brandišauskienė, A., Sujetaitė – Volungevičienė, G. (2015) „The Dynamics of Pretend Play Development in Early Childhood“ Pedagogika, t. 118, Nr. 2, p. 174–187.
 14. Bredikyte, M., Hakkarainen, P. (2014).  Understanding Narrative as a Key Aspect of Play. In L. Brooker, M. Blaise & S. Edwards (Eds.) Play and Learning in Early Childhood. London: Sage, 240-251.
 15. Brėdikytė, M., Hakkarainen, P. 2013. Kehittävän leikkipedagogiikan perusteet / Ugdančiosios žaidimo pedagogikos įvadas (suomių k.). Majavesi, Suomi: KogniOyPeltosaarentie, 256 psl., monografija.
 16. Bredikyte, M., Hakkarainen, P., Jakkula, K., Muntter, H. 2013. Adult Play Guidance and Children’s Play Development ina Narrative Play-world.European Early Childhood Research Journal. Vol. 12, No 2, pp. 213-225. DOI:10.1080/1350293X.2013.789189
 17. Brėdikytė, M. 2012. The Act of Cultural Mediation in Children’s Play. Educational Forum, Vol 47, No 2, ISSN 0867-0323.
 18. Prieiga per internetą: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/16, Vol 47, No 2 (2012)
 19. Bredikyte, M. Hakkarainen, P. (2011). Play intervention and play development. In C. Lobman, B. O’Neill Eds.) Play and performance. 59 – 83. Lanham: University Press of America. ISBN 978-0-7618-5531-6.
 20. Hakkarainen, P., Bredikyte, M. (2011). Spiel. In M. Dederich, W. Jantzen, R. Walthes (Eds.) Sinne, Körper and Bewegung Behinderung, Bildung, Partizipation Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik. Stuttgart : Kohlhammer. ISBN 978-3-17-019638-4 (pp. 148–160).
 21. Bredikyte, M. (2010). Psychological Tools and the Development of Play. Cultural-hystorical Psychology, Vol. 4, 11-18.
 22. Bredikyte, M. & Hakkarainen, P. (2010). Strong Foundation through Play-Based Learning. Psychological Science and Education, Vol. 3, 58-64.
 23. Cole M, Hakkarainen P, Bredikyte M. Culture and early childhood learning. In: Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV, Boivin M, eds. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development; 2010:1-6. Available at: http://www.child-encyclopedia.com/documents/Cole-Hakkarainen-BredikyteANGxp.pdf. Accessed [27.09.2010].
 24. Bredikyte, M., Hakkarainen, P. (2009). Vygotsky’s non-classical Psychology Today: Implications for Theory and Practice. IV International Conference of Lithuanian Psychologists, Vilnius, Lithuania, 71-75.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

STAŽUOTĖS, MAINŲ PROGRAMOS

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE

KITA VEIKLA 

Užsienio kalbų mokėjimo lygis*:

Kalbos

Supratimas

Kalbėjimas

Rašymas

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos pateikimas žodžiu

 

Rusų

C2

Įgudęs vartotojas

C2

Įgudęs vartotojas

C2

Įgudęs vartotojas

C2

Įgudęs vartotojas

C1

Geras vartotojas

Anglų

C2

Įgudęs vartotojas

C2

Įgudęs vartotojas

C2

Įgudęs vartotojas

C2

Įgudęs vartotojas

C1

Geras vartotojas

Lenkų

C2

Įgudęs vartotojas

C2

Įgudęs vartotojas

C1

Geras vartotojas

B2

Pažengęs vartotojas

A2

Pradedantis vartotojas

Suomių

A1

Pradedantis vartotojas

A1

Pradedantis vartotojas