EN

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Telefonas +370 5 2730895
El. paštas info@zaidimolaboratorija.leu.lt

Dr. Agnė Brandišauskienė

Edukologė, Lietuvos edukologijos universiteto lektorė ir mokslo darbuotoja. Mokslinių interesų sritis - gabių mokinių ugdymas, kokybiniai tyrimai, ugdymuisi palankios aplinkos kūrimas. Todėl džiaugiuosi Žaidimo tyrimų laboratorijoje prisiliesdama prie vaiko pasaulio ir jo slėpinių. Vienas iš jų - žaidimas - "atveriantis vaizduotę ir įkvepiantis sielą" (S. Brown, 2009).


Plačiau