EN

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Telefonas +370 5 2730895
El. paštas info@zaidimolaboratorija.leu.lt

Dalinimosi įgūdžiai ankstyvoje vaikystėje

yra įvaldomi pamažu. Gebėjimas išlaukti savo eilės ir paprašyti - tai vienas ankstyvų vaiko savireguliacijos išraiškų. Maždaug nuo 3-4 m. vaikai pradeda suprasti ir vertinti kitų žmonių jausmus ir veiksmus, bet tikrai neverta tikėtis, kad lengvai ir greitai vaikai ims dalintis daiktais ar veikla. Laboratorijos situacija:

Berniukas (3,5 m.) stūmė didelę mašiną – kažką panašaus į šiukšliavežį. Mergaitė (2,5 m.) stebėjo veiksmą iš toliau ir staiga prišoko prie jo. Ji užsimanė paimti berniuko mašiną. Prasidėjo grumtynės. Abu įsikibo į šiukšliavežį ir kartu stūmė jį ir vienas kitą. Berniukas stipriau ranka pastūmė mergaitę, todėl ji nugriuvo ant šono. Tyrėja siūlė mašinistui panaudoti žodžius ir pasakyti, kad tai jis dabar žaidžia su mašina. Priminė, kad negalima stumti. Berniukas vėl stipriai pastūmė mergaitę, stovinčią jau nugara į jį. Šioji atsisuko ir puolė prie mašinos. Abu vaikai dar kartą sukibo į mašiną ir užvirė antra kova. Pasigirdo garsus mergaitės verkšlenimas. Tyrėja priėjo arčiau ir pasakė, kad jau tikrai reikia naudoti žodžius - pasakyti, ko nori. Berniukas pakėlė akis į mergaitę ir stebėjo. Ji, tyrėjai priėjus, atsitraukė, nusisuko ir pradėjo ropštis ant didelio kubo.

Šie du vaikai bendro žaidimo nevystė, bet puikiai išryškėjo jų konkurencingi poreikiai. Berniukas gynė savo turtą (mašiną), kai mergaitė užsinorėjo mašinos. Galiausiai, mergaitė stengėsi atkeršyti, nes berniukas skaudžiai stūmė (tu skaudini – aš skaudinsiu, paimsiu tavo mašiną). Normalu matyti mažus vaikus nepasidalinant – 3-4 m. amžiuje šis gebėjimas yra tik fragmentiškas. Kartais pavyksta, bet dažniausiai siekiama apsiginti ir kovoti dėl žaislų ar savo vietos (griebti, traukti, stumti kitą asmenį). Vaikas jau turi daugiau jėgos ir patirties (pvz. apie gynybą). Ankstyvoji vaiko savivoka jam sako, kad jis yra pasaulio centras. Mažylis tenkina tik savo norus ir nekreipia dėmesio, kaip jaučiasi kiti. Todėl normalu griebti, kai norisi mašinos. Reikia laikyti tvirtai, jei iš tavęs ima, arba stumti (kartais ir mušti), jei neatiduoda lengvai. 3-4 m. vaikai labai nori diktuoti savo žaidimo taisykles (jie valdo situaciją, dažnai girdime „aš pats“ frazę), todėl svarbu vaikams padėti tartis ir pademonstruoti, kaip galima pasidalinti.  Yra kelios pagrindinės taisyklės, kaip būtų geriausia reaguoti.

Pirma taisyklė – nedera reikalauti. (Pvz. „duok mergaitei mašiną, reikia dalintis“). Reikalavimas nuneigia vaiko jausmus ir nemoko jo iš tiesų būti draugišku. Dažniausiai tai sukelia tik pyktį ir įžeidžia vaiką, taigi dalinimas jam susisieja su emociniu skausmu. Ar vaikas norės dalintis galvodamas, kad jaus skausmą? Žinoma, ne. Dalinimasis turi būti maloni patirtis.

Antra taisyklė – būkite objektyvūs – nesiimkite ginti. Suaugęs žmogus yra tik mediatorius vaikų konfliktinėje situacijoje. Nedera ginti vienos ar kitos pusės (pvz. atiduok jai mašiną; tu jau pažaidei, dabar ji labai nori). Nors mums norisi gero (pvz. užjaučiame mažesnį vaiką, kuris nemoka kalbėti), bet gindami vieną pusę formuojame netinkamą vaiko pasaulio suvokimą. Fraze „Atiduok mergaitei mašiną“ mes sakome, jog kitų teisės yra svarbesnės nei tavo (nukenčia vaiko savivertė). Be to, abu vaikai suvokia, kad suaugęs žmogus turi spręsti problemas, o ne patys jie tarpusavyje (sulauksite begalės vaikų skundų). Aš dažniausiai naudoju nuasmenintą formą „Mes dalinamės“, kuri padeda vaikams suprasti esminę taisyklę. Stengiuosi nieko nevertinti ir parodyti pavyzdžiu, kaip elgtis.

Taigi, trečia taisyklė – rodyti pavyzdį. Visada ir visų paprašykite ir padėkokite, parodykite gestais malonumą dalintis. Tikrai pamatysite savo elgesio atkartojimą (angl. children see, children do). Jei ore tvyro įtampa, geriausiai veikia apibūdinimas ir gestų mokymas. „Aš matau, kad abu norite šitos mašinos. Mes pasidaliname, jei paprašo. Prašome ištiesę ranką (pavaizduojate ranką atviru delnu). Sakome - „prašau duoti“. Kai nemaloniai griebia, ištiesk ranką ir sakyk „Stop“. (Su vaikais verta suvaidinti tokias situacijas ir aptarti kūno gestus: „prašanti“ ir „griebianti“ ranka, „stop rankos“ - Kimochis ugdymo programa).
Suaugusiojo reakcija į stumdymą irgi turėtų būti vienas trumpas žodis - „stop“. Jei vaikui sakome, kad „negalima stumti“, iš tiesų sakome – galima stumti. Vaikai nubraukia “ne“ ir supranta tiesioginę prasmę, ypač tokie maži. Toliau naudokite instrukcijas ir teiginius – „pasakyk stop“, „sakyk dabar mano eilė“ ir pan.

Ketvirta taisyklė - matykite tinkamą elgesį. Mūsų smegenys užprogramuotos matyti, kas yra negerai. Reikia sąmoningai save stabdyti ir perprogramuoti save pastebėti tinkamą elgesį. Kai vaikai nesidalina, mums įsijungia automatinė reakcija – „gelbėk“. Šią reakciją dažnai lydi išgąsčio ištiktukas „aaa“. Vaikai tai jaučia. Jie supranta, kad suaugęs stipriai sureaguoja. Galimo dvi pasekmės – ima bijoti, ką nors daryti arba nuolat elgiasi blogai. Vaikams patinka dėmesys, todėl jie gali tikrai imti naudotis tėvų išgąsčiu. Todėl svarbu pamatyti, kaip pats vaikas ar kiti vaikai dalinasi. Aš garsiai įvardinu „kaip man smagu matyti, kad jūs pasidalinote“, „Sauliau, mačiau Jonui davei sausainį, tu tikrai moki dalintis“. Pamatę vaikus dalinantis, panaudokite malonios nuostabos „aaa“, šypsokitės, parodykite nykštį ar duokite penkis. Vaikai jaus, kaip ir į ką jūs reaguojate, nebūtina net daug kalbėti.

Penkta taisyklė – žaiskite. Žaidime vaikai pradeda dalintis, jie atsisako savo egocentrizmo, ima pasitikėti kitais, įsigyja draugų ir žaidžia kartu. Žaisdamasi su vaiku galime padėti lavinti eilės laukimo ir tarimosi įgūdžius. Vaikams, kurie nenori užleisti savo vietos ar išlaukti, labai padeda žaidimas „mano eilė, tavo eilė“. Parodydami, kad seka tam tikras ritmas, sudarome saugumo jausmą. Pvz. „Mano eilė stumti mašiną, tavo eilė stumti mašiną, mano eilė... o kieno dabar eilė?“. Taip žaidžiame, kai nėra konfliktinės situacijos. Beveik visada galite rasti kuo dalintis. Žaisdamas vaikas ramiai gali mokytis perduoti žaislą. Smagioje veikloje vaikams lengviau priimti nusivylimo jausmą (pvz. kad reikia laukti).

Giedrė

2015 m. kovo 17 d.