EN

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Telefonas +370 5 2730895
El. paštas info@zaidimolaboratorija.leu.lt

Apie laboratoriją

ŽAIDIMO TYRIMŲ LABORATORIJOS DARBO KRYPTYS:

PROJEKTAS „NARATYVINĖS ŽAIDIMO IR MOKYMOSI ERDVĖS"

Nr. 2015-1-LT01-KA201-013443

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis pagal programos "Erasmus+" dotacijos priemonę. Numatyta projekto trukmė - iki 2017 m. rudens.

PROJEKTAS „SAVIREGULIACIJOS ĮGŪDŽIŲ VYSTYMAS ŽAIDYBINĖJE VEIKLOJE“

Nr. VP-3.1-ŠMM-07-K-02-066

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę. Numatytų projekto veiklų trukmė – iki 2015 m. rudens.